Loading

Doç.Dr.

Hamza ERMİŞ

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

hermis@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Hamza ERMİŞ, Hatice Kübra ÖZCAN - İSM-İ TAFDİLİN KUR’AN-I KERİM’DE KULLANIM SIKLIĞI - Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.3 - pp.165-180 - ISSN : 2148 - 9750 - DOI : - - - - - 2016 -
2 HAMZA ERMİŞ - Türkçe Söz Varlığı İçinde Türetme Gücü En Yüksek Yirmi Arapça Kök Üzerine Morfolojik Bir İnceleme - Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL - Vol.8 - pp.607 - ISSN : 1304-6535 - DOI : http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5268 - EYLÜL - - - - 2013 - SAU
3 HAMZA ERMİŞ - Türkçe'de Kullanılan Arapça Çoğul Kalıplar - SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.15 - pp.123 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - Haziran - - - - 2007 - SAU
4 HAMZA ERMİŞ - Meşâhîru'n-Nisâ'nın Muhtevası, Kaynakları ve Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Önemi - SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.13 - pp.45 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - Haziran - - - - 2006 - SAU
5 HAMZA ERMİŞ - SON DÖNEM OSMANLI ALİMLERİNDEN MEHMED ZİHNİ EFENDİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ - sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - Vol.11 - pp.51 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - Haziran - - - - 2005 -
1.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Nazih Y. Daher (İngilizce’den çev. Hamza Ermiş) - Arapçanın İngilizce Etkisinde Aşınmasına Bir Örnek (Cleveland’da Bir Lübnan Lehçesi: İlerleme Sürecindeki Dil Erozyonu) - sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - Vol.17 - pp.159 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - Haziran - - - - 2008 -
2 HAMZA ERMİŞ - İmlasında Şapkalı A (Ȃ) Kullanılmadığında Anlamı Değişen Arapça Asıllı Türkçe Kelimeler - sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - Vol.16 - pp.143 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - ARALIK - - - - 2007 -
3 HAMZA ERMİŞ - el-Kavlü'l-ceyyid fî şerhi ebyâti't-Telhîs ve şerhayhi ve hâşiyeti's-Seyyid - sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - Vol.11 - pp.223 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - Haziran - - - - 2005 -
4 HAMZA ERMİŞ - Vecih Uzunoğlu, Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi'nde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatı Tezleri - sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - Vol.12 - pp.219 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - ARALIK - - - - 2005 -
5 HAMZA ERMİŞ - Mehmed Zihni Efendi, Kitâbü't-terâcim - sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - Vol.12 - pp.223 - ISSN : 1304-6535 - DOI : - ARALIK - - - - 2005 -
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 HAMZA ERMİŞ; - Arapça'dan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü - Ensar Neşriyat - Vol. - pp.612 - ISSN : - DOI : - Ocak - - - - 2014 - SAU-K-324
2 HAMZA ERMİŞ - Türkçeleşmiş Arapça Kelimelerin Tasnifi ve Kök Analizi - CANTAŞ - Vol. - pp.208 - ISSN : - DOI : - Mayıs - - - - 2012 - SAU
3 HAMZA ERMİŞ - MEHMED ZİHNİ EFENDİ Hayatı, Eserleri ve Arapça Öğretimindeki Yeri - İSAM - Vol. - pp.311 - ISSN : - DOI : - Nisan - - - - 2011 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 HAMZA ERMİŞ, AHMET BOSTANCI, ŞÜKRÜ ŞİRİN, ABDÜLMELİK YANGIN, OSMAN GÜMAN - Arapça I - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - EYLÜL - - - - 2012 -
2 HAMZA ERMİŞ, AHMET BOSTANCI, ŞÜKRÜ ŞİRİN, ABDÜLMELİK YANGIN, OSMAN GÜMAN - Arapça II - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - EYLÜL - - - - 2012 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - DİL ARAŞTIRMALARI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
2 - usûl İslam Araştırmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 - SAÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Ömer Faruk AKPINAR, Hamza ERMİŞ - Kızılay Kan Bağışçıcı Bronz Madalya - T.C. Sağlık Bakanlığı Türk Kızılayı Sakarya Şubesi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Haziran - - - - 2013 -
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 HAMZA ERMİŞ - ARAP DİLİNDE VAHİY- DUA VE DÜNYA- AHİRET KELİMELERİNİN SEMANTİK ANALİZİ - MUHAMMED YAMAÇ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2012 -
2 - Arap Dilinde Vahiy-Dua ve Dünya-Ahiret Kelimelerinin Semantik Analizi - MUHAMMED YAMAÇ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2011 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ARAPÇA I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ARAPÇA II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - ARAPÇA II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - ARAPÇA II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
5 - ARAPÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - ARAPÇA I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - ARAPÇA II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
8 - ARAPÇA VI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
9 - ARAPÇA V - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
10 - ARAPÇA V - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
11 - ARAPÇA I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
12 - ARAPÇA II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13 - ARAPÇA METİNLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
4 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
5 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (MORFOLOJİ) - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
7 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
8 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
9 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
10 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
11 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
12 - ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS) - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13 - ARAP ATASÖZLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -